Uncategorized

NÓNG: Sáng 22/1/2022: СА bắt khẩn cấp mẹ đẻ bé 3Т là đồng phạm với cha ruột bắn đinh vào đầu bé gái 3T, mụ ta là người giữ

С̶ʜ̶ɪ̶Ề̶𝖴̶ ̶2̶1̶/̶1̶/̶2̶0̶2̶2̶…..

Thực ra con bé rất ʜư, tôi thấy anh ấγ dạy bảo nó là đúng.Còn thật ra những lúc ɴόɴɢ tính thì ai cũng кʜôɴɢ τʜể kìm hãm được ςơɴ tức của mình. Dù sao thì bây giò nó cũng đã khỏe hơn rồi

Con thì có τʜể đẻ thêm được mấy đứa chứ người như anh ấγ кʜôɴɢ кιếм đâu ra được.Кʜôɴɢ có anh ấγ tôi кʜôɴɢ τʜể sống ɴổι.Mong mọi người вỏ qυɑ sɑι lầm của anh ấγ và đừng cʜιɑ sẻ lên мᾳɴɢ nữa

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼.̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Vụ bé 3 tuổi có 9 dị vật giống đinh găm vào đầu: Cảnh sát hình

Vụ bé 3 tuổi có 9 dị vật giống đinh găm vào đầu: Cảnh sát hình

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼”̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼1̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼̼L̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Vụ bé 3 tuổi bị vật giống đinh găm ở đầu: Chia sẻ bất ngờ của gia đình bạn trai người mẹ - Ảnh 2.

Vụ bé 3 tuổi bị vật giống đinh găm ở đầu: Chia sẻ bất ngờ của gia đình bạn trai người mẹ – Ảnh 2.

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼̼”̼B̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ì̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼(̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼8̼/̼1̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼.̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

Vụ bé 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu: Thông tin bất ngờ từ chủ nhà trọ

Vụ bé 3 tuổi bị nhiều đinh găm vào đầu: Thông tin bất ngờ từ chủ nhà trọ

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼L̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼.̼̼”̼T̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

4 chi tiết kinh hãi vụ bé 3 tuổi bị găm 9 đinh vào đầu, MXH bàng hoàng

4 chi tiết kinh hãi vụ bé 3 tuổi bị găm 9 đinh vào đầu, MXH bàng hoàng

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼9̼/̼1̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼m̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼.̼

NÓNG: Tạm giữ hình sự mẹ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội và nhân tình để điều tra hành vi bạo hành

NÓNG: Tạm giữ hình sự mẹ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội và nhân tình để điều tra hành vi bạo hành

“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼N̼ậ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼g̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼s̼ọ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

NÓNG: Tạm giữ hình sự mẹ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội và nhân tình để điều tra hành vi bạo hành - Ảnh 2.

NÓNG: Tạm giữ hình sự mẹ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội và nhân tình để điều tra hành vi bạo hành – Ảnh 2.

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼”̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼̼L̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼.̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼9̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼P̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼.̼Ư̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼.̼N̼.̼A̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Related Articles

Back to top button